Protestantse Gemeente OostkapelleWELKOM OP DE WEBSITE

Doelstellingen van onze Protestantse Gemeente zijn:
-         werken aan een nieuwe gemeente in opbouw
-         zoeken naar eenheid
-         ruimte bieden aan verschillende geloofsopvattingen
-         samen één gemeente vormen in de naam van de Heer, waarin de verkondiging van het Woord en het pastoraat
      en de viering centraal staan


We hopen dat deze site hierin een schakel kan zijn.
Dat wij in Hem een gemeenschap vormen waarin mensen zich geborgen weten, een gemeenschap van hoop en verwachting.
Vragen, opmerkingen en reacties kunt u mailen aan: info@pk-oostkapelle.nl

Protestantse Gemeente Oostkapelle heeft een nieuwe website WWW.PGOOSTKAPELLE.NL

(klik op het plaatje voor het bijbehoorende filmpje en hier voor verdere informatie)